UAS schadeherstel Erkend duurzaam


Volg ons ook op Facebook

UAS Schadeherstel is Erkend Duurzaam Plus

Terug naar het overzicht

UAS Schadeherstel heeft vanaf heden het predicaat Erkend Duurzaam Plus. UAS is onderdeel van PGA Nederland, die met al haar bedrijven Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd is.

Sinds 2013 is PGA Nederland  al Erkend Duurzaam gecertificeerd. Bij de hercertificering koos PGA ervoor om voor Erkend Duurzaam Plus te gaan. Daarmee wordt naast de milieuaspecten ook gekeken naar de afvalstromen en het energiebeleid van een bedrijf.

Inzicht en winst
UAS heeft een inventarisatie gemaakt van de succesfactoren en verbeterpunten op gebied van duurzaamheid. Naar aanleiding daarvan zijn twee onafhankelijke auditoren de afzonderlijke vestigingen af gegaan om de balans op te maken. Elke vestiging is anders en dus verschilt ook de winst op dit onderwerp per locatie. Zo huist de een in een oud gebouw, terwijl de ander juist een renovatie achter de rug heeft. Toch is in alle gevallen winst te behalen op gebied van duurzaamheid. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van led-verlichting, aanwezigheidsdetectie en slimme meters waarmee op verschillende locaties een besparing mogelijk is op de energierekening. 

Restafval gehalveerd
Duurzaamheid vertaalt zich voor UAS verder heel concreet in het scheiden van afval en waar mogelijk recyclen van onderdelen in de UAS schadebedrijven en het gebruik van duurzame materialen. Op het gebied van afvalbeheer is een forse slag geslagen. Door de afvalstromen beter te scheiden, is het totaal aan restafval gehalveerd.

Zuinig op mens en materiaal
Duurzaamheid betekent voor UAS  ook bewust omgaan met mensen en materiaal. Zo is er aandacht is voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden, (interne) opleiding en toekomstperspectieven te bieden. Ook herhaaldelijke onderzoeken naar medewerkertevredenheid horen hiertoe.

Actief op de agenda
Voor UAS  blijft het onderwerp duurzaamheid actief op de agenda. Door actief duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsvoering, zijn wij ons nog bewuster van het belang om bij te dragen aan een betere, gezondere samenleving. Wij zullen dan ook nog actiever gaan inzetten op onderwerpen als recyclen en elektrisch vervoer om op die manier de belasting voor het milieu vanuit onze organisatie zoveel mogelijk te verminderen. Het huidige certificaat loopt 2 jaar, dan zal er een hercertificering plaatsvinden.

 

Terug naar het overzicht